Terminer

Karolinska institutet

Kortfakta
Genomsnittlig antagningsgrad: 32%

Mest sökta utbildningarna

Program Termin Antal Antagningsgrad
Optikerprogrammet HT2012 752 st 20%
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin HT2012 507 st 21%
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi HT2012 407 st 11%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård HT2012 237 st 24%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom HT2012 192 st 31%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård HT2012 170 st 34%
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi HT2012 161 st 50%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård HT2012 106 st 32%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård HT2012 92 st 29%
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik HT2012 29 st 69%

Program med högst antagningsgrad

Program Termin Sökanden Antagningsgrad
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik HT2012 29 st 69%
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi HT2012 161 st 50%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård HT2012 170 st 34%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård HT2012 106 st 32%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom HT2012 192 st 31%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård HT2012 92 st 29%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård HT2012 237 st 24%
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin HT2012 507 st 21%
Optikerprogrammet HT2012 752 st 20%
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi HT2012 407 st 11%
Saknar du något eller vill du bara hata mig?
hej (a) kentcederstrom.se

Statistiken hämtad från statistik.vhs.se vilket innebär att vi inte har något ansvar för datans korrekthet.